Het St. Catharina & St. Barbara gilde - Schuttersgilde-eersel

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Het St. Catharina & St. Barbara gilde

Onze Gilde
 
 

“Verenigd rond de Hoofdman” is een citaat uit het boek “Daor hedde de
Guld” uit 1985. Het is de eeuwenoude bestuurlijke vorm die het gilde al
vijf eeuwen met succes handhaaft. Reeds op 2 juli 1506 had, de van
oorsprong kerkelijke broederschap een altaar in de kerk, gewijd aan
Willebrord en de abdij van Echternach. Begonnen als een gilde van
“hantboge” is het gilde veel later met het geweer gaan schieten.

De bijnaam van het gilde is “De rijke guld”, dit heeft betrekking op het feit
dat het gilde door de eeuwen “mee verstand” haar erfgoed en gelden wist
te beleggen en beheren. Al in 1525 ontving het gilde “een mudde rogge”
als jaarlijkse erfpacht. Bovendien werd telkens een Hoofdman gekozen met
gevoel voor de gemeenschap en verstand van zaken. Inkomsten, uitgaven
en statuten staan o.a. beschreven in het oude folioboek van 25 mei 1697 en
het “Schulden Namboek van de Gulde van Catrina-martelares en Barbara”
uit 1842. In de statuten staat exact omschreven waaraan nieuwe leden
moeten voldoen. Zij worden op de 1e zondag van mei of oktober, door de
leden met luid handgeklap van goedkeuring, hartelijk binnen het gilde
opgenomen.

De ruim 70 gildenbroeders betalen géén lidmaatschap en “buurten”,
biljarten en kaarten in de wintermaanden elke 1e dinsdag van de maand
in het gildenhuis o
p de Rosheuvel.  Zondagochtend komen de gildenbroeders
bijeen om zich te bekwamen in het wip- en kruisboogschieten. Naast het
schieten is rond 11 uur de koffie bruin en wordt de week nog eens
doorgenomen. Op de Rosheuvel in Eersel heeft het gilde een fraai
schietterrein aan de rand van het dorp. Hier zijn diverse jeugdactiviteiten
en historische gildentradities samengevoegd tot een harmonisch geheel.

 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu