Teren - Schuttersgilde-eersel

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Teren

Activiteiten

Menigeen denkt bij het horen van de naam, de guld, of zoals ze in Limburg
zeggen, ’t schut, aan “teren”. Zeker is, dat er hierbij excessen hebben
plaatsgevonden, soms passend in de tijdsgeest, soms als uitlaatklep.
Echter, in zijn algemeenheid was, en is het, “functionele” gezelligheid.

De belangrijkste teerdag is die, waarop alle schulden en boetes moeten
worden voldaan, momenteel is dat de eerste zondag van Oktober, na het
afrekenen wordt op deze dag getrakteerd op bier met suiker.

Een tweede belangrijke teerdag is Kermis maandag, eens in de 4 jaar wordt
voor Koning geschoten, in de tussenliggende jaren zijn er prijzen te winnen,
sinds kort is er ook een onderlinge wedstrijd tussen gildezusters.

Een terugblik in ons SCHULDEN NAMBOEK, naar 1843, levert zelfs 3 data
op, teerdagen waren 25 Mei, 13 Juni en 6 September, op deze laatste dag is
sprake van kosten voor “Zuiker” , totaal fl. 0,35.

Ons guld heeft verder een aantal teeravonden in ons Gildehuis, elke eerste
dinsdag  van de maanden November tot April, deels worden die ingevuld
met officiële zaken, zoals pachten van gronden, hoofdmoot is, en blijft
echter bovengenoemde gezelligheid.

 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu